สถิติการเข้าชม

hit counters
   
 
ละว้าวังควาย พร้อมรับเปิดเทอม
24 เมษายน 2557 โรงเรียนเชิญร้านขายเสื้อผ้านักเรียน จำนวน 8 ร้าน
มาขายเสื้อผ้าให้กับนักเรียน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม และประหยัด
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้ปกครอง
19 มีนาคม 2557 พายุถล่ม โรงเรียนพังยับ
เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2557 เวลาประมาณ 17 นาฬิกา ได้เกิดพายุฤดูร้อน และลูกเห็บ พัดถล่มโรงเรียน ค่าเสียหายล้านบาทเศษ
ละว้าวังควาย "สร้างคนดีสู่สังคม"
วันที ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ โรงเรียนบ้านละว้าวังควาย ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สุพรรณบุรีเขต ๓ และสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ "โครงการสร้างคนดีสู่สังคม"
(ขยายผลโรงเรียนคุณธรรมจริยธรรมตามโครงการกองทุนการศึกษาในเขตพื้นที่ จังหวัดสุพรรณบุรี )ให้กับโรงเรียนในเขตพื้นที่บริการและโรงเรียนที่ให้ความสนใจ จำนวน ๖ โรงเรียน โดยมี
นายจักรพรรดิ์ จิตมณี ผอ.สพป.สพ๓ ให้เกียรติบรรยายพิเศษ นายปราโมทย์ โชติมงคล
อดึตประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน ที่ปรึกษาโครงการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมจริยธรรม เป็นประธานเปิดการอบรมและให้ความรู้ ผอ.เกษม นวมครุฑ อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม คุณเรไร แย้มสะอาด นักวิชาการอาวุโสระดับสูง สำนักส่งเสริมมาตรฐานจริยธรรม สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เป็นวิทยากรให้การฝึกอบรม และในโอกาสเดียวกัน ทพ.อนุศักดิ์ คงมาลัย ประธานคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา ได้พบปะคณะครู และพูดคุยกับนักเรียนถึงแนวทางารศึกษาต่อ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
๓๐ สิงหาคม - ๑ กันยายน ๒๕๕๖ นายบุญรอด พลเสน ผู้อำนวยการและคณะจำนวน ๖ คน
เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับรายงานความก้าวหน้า ระยะที่ ๒
โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม โรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษา รุ่นที่ ๑
โดยมี ฯพณฯ ศ.นพ.เกษม วัฒนชัย เป็นประธานพิธีเปิดการอบรม และ องคมนตรีอีกหลายท่าน
ได้ร่วมให้คำแนะนำ ฯพณฯพลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ ให้โอวาทและเป็นผู้ปิดการฝึกอบรม
ณ คุ้มพญาซอ รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม
 
   
e-Networks สพป.สุพรรณบุรี เขต 3  
 

ข่าวสาร กิจกรรม จากโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3
 


ข่าวเด่นวันนี้
 
นายบุญรอด พลเสน
ผู้อำนวยการโรงเรียน


กิจกรรมกองทุนการศึกษา
ยิ้มไหว้ทักทายกัน
วินัยเราสร้างได้
โรงเรียนสวยด้วยมือเรา
เรียงดีมีระเบียบ
Link ที่น่าสนใจ
กระทรวงศึกษาธิการ
สพฐ
 สสวท.
 ศุนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา
 สารานุกรมออนไลน์
  จดหมายข่าวเขต 3
 
สาระอื่นๆ
 
พันธ์ทิพย์ดอทคอม
 ไทยแวร์ดอทคอม
 ไฟล์ฮิปโป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จัดทำโดย
โรงเรียนบ้านละว้าวังควาย
    71/8    หมู่  4  ตำบลวังยาว   อำเภอด่านช้าง   จังหวัดสุพรรณบุรี
โทรศัพท์ 0-3540-0008