สถิติการเข้าชม

hit counters
 
   
 
มหกรรมการศึกษาสุพรรณบุรี ครั้งที่ 8
ผอ.บุญรอด พลเสน และผู้อำนวยการโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา จังหวัดสุพรรณบุรี
จัดเต็ม กับ การแสดงผลงาน โรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา พืช ผัก ขนมาแจกไม่อั้น
ร้าน น้ำดื่ม "ละว้าวังควาย" ก็ขายดีดังขายน้ำ ภายใต้ นโยบาย ในวันงาน ซื้อก็ขาย ขอก็ให้
12 สิงหา มหาราชินี
12 สิงหาคม 2557 โรงเรียนได้จัดงาน เฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระราชินี
และทำบุญโรงเรียนประจำปี กิจกรรมของนักเรียนที่เกี่ยวกับแม่
พิธีเทิดพระเกียรติ ถวายพระพร และกิจกรรมลูกกับแม่
เสร็จแล้วรับประทานอาหารร่วมกัน
กีฬาสหวิทยาเขต ชาวดอย
30-31 กรกฎาคม 2557 โรงเรียนได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬา
ของสหวิทยาเขตชาวดอย เพื่อคัดเลือกนักกีฬาเป็นตัวแทนแข่งขันระดับเขต
ใครเป็นใคร สนุกสนานแค่ไหน ชมเอาเองครับ
ขอขอบคุณทุกภาคส่วน ที่ช่วยสนับสนุนให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

พิธีมอบบ้านพักครู - โรงอาหาร
วันที่ 25 กรกฎาคม 2557 ฯพณฯพลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบบ้านพักครู
และโรงอาหารซึ่งจัดสร้างด้วยเงินของ สำนักงานโครงการกองทุนการศึกษา
โดยมี นายณรงค ์พึ่งงาม รอง ผอ.สพป.สพ3 นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี
นายบุญรอด พลเสน ผอ.โรงเรียน ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน และผู้ให้การสนับสนุนโรงเรียน ให้การต้อนรับ
โรงเรียนบ้านละว้าวังควาย ขอกราบขอบพระคุณทุกท่าน มา ณ โอกาสนี้

English Camp
20-22 JUly 2014 Primary Intensive English Camp.Suphan primary
educational service area 3 . Lawawungkwai school.
ขอขอบคุณทีมงานวิทยากรทุกท่าน ครับ

สสค.ติดตามโครงการ
18 กรกฎาคม2557 อาจารย์วรรณศรี หาระคุณ ผู้ทรงคุณวุฒิ ประจำโครงการ และคณะจากสำนักงาน
ส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน ได้ตรวจเยี่ยมติดตาม"โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ
การก่อสร้าง" ซึ่งโรงเรียนได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก สสค.จำนวน 100,000 บาท เป็นค่าเครื่องมือ
และวัสดุในการผลิตอิฐบล็อคประสาน ขณะนี้นำไปใช้ก่อสร้างโรงอาหารที่ได้รับงบประมาณจากสำนักงาน
โครงการกองทุนการศึกษา เป็นค่าโครงสร้างหลังคา โดยมี นายบุญรอด พลเสน ผู้อำนวยการ
และนายศรีชัย กอบกู้ไพบูลย์กิจ ผู้รับผิดชอบโครงการ ให้การต้อนรับ

วันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ

1 กรกฎาคม 2557 ผอ.บุญรอด พลเสน เป็นประธานในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและ
สวนสนามในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ณ สนามโรงเรียนบ้านละว้าวังควาย
จากนั้น นำลูกเสือ - เนตรนารี ทำความสะอาด วัดและสถานที่สาธารณะ

เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
14 - 15 มิถุนายน 2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต 3 ร่วมกับ
โรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี จัดอบรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม
และธรรมาภิบาล โรงเรียนเครือข่ายกองทุนการศึกษา จำนวน 26 โรงเรียน 220 คน
ได้รับความอนุเคราะห์จาก นายปราโมทย์ โชติมงคล อดีตประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน
ผอ.เกษม นวมครุฑ อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนบางมูลนาคภูมิวิทยาคม
คุณเรไร แย้มสะอาด นักวิชาการอาวุโสระดับสูง สำนักผู้ตรวจการแผ่นดิน
ผู้อำนวยการโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นวิทยากร

พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2557
วันที่ 12 มิถุนายน 2557 นายบุญรอด พลเสน ผู้อำนวยการ ได้นำคณะครู
รับการแสดงความเคารพ บูชาครู ในวันไหว้ครูประจำปี 2557 ของโรงเรียน
บรรยากาศ อบอวลไปด้วยความสุข ทั้งครูและศิษย์

ประชุมผู้ปกครอง 1/2557
15 พฤษภาคม 2557 โรงเรียนบ้านละว้าวังควาย โดยนายบุญรอด พลเสน
ผู้อำนวยการได้จัดประชุมผู้ปกครอง เพื่อรับทราบนโยบายและแนวปฏิบัติของโรงเรียน
ละว้าวังควาย พร้อมรับเปิดเทอม
24 เมษายน 2557 โรงเรียนเชิญร้านขายเสื้อผ้านักเรียน จำนวน 8 ร้าน
มาขายเสื้อผ้าให้กับนักเรียน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม และประหยัด
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้ปกครอง
19 มีนาคม 2557 พายุถล่ม โรงเรียนพังยับ
เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2557 เวลาประมาณ 17 นาฬิกา ได้เกิดพายุฤดูร้อน และลูกเห็บ พัดถล่มโรงเรียน ค่าเสียหายล้านบาทเศษ
 
   
e-Networks สพป.สุพรรณบุรี เขต 3  
 

ข่าวสาร กิจกรรม จากโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3
 


ข่าวเด่นวันนี้
 
นายบุญรอด พลเสน
ผู้อำนวยการโรงเรียน


กิจกรรมกองทุนการศึกษา
ยิ้มไหว้ทักทายกัน
วินัยเราสร้างได้
โรงเรียนสวยด้วยมือเรา
เรียงดีมีระเบียบ
Link ที่น่าสนใจ
กระทรวงศึกษาธิการ
สพฐ
 สสวท.
 ศุนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา
 สารานุกรมออนไลน์
  จดหมายข่าวเขต 3
 
สาระอื่นๆ
 
พันธ์ทิพย์ดอทคอม
 ไทยแวร์ดอทคอม
 ไฟล์ฮิปโป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จัดทำโดย
โรงเรียนบ้านละว้าวังควาย
    71/8    หมู่  4  ตำบลวังยาว   อำเภอด่านช้าง   จังหวัดสุพรรณบุรี
โทรศัพท์ 0-3540-0008